Fintor Logo RGB-slogan

 • Volg ons op:
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

 

Is het verstandig om bij het kopen van een huis eigen geld in te brengen?

Naast de directe kosten om de woning te kopen, heb je ook geld nodig voor de inrichting van en het verhuizen naar de nieuwe woning. Deze kosten kunnen al snel in de duizenden euro's lopen. De ervaring leert dat de kosten bij een bestaande woning ongeveer 6% van de waarde van de woning bedragen en bij nieuwbouwwoningen zelfs 11%. Het is dus verstandig om een deel van jouw eigen geld te reserveren voor deze uitgaven.

 

Bovendien zijn er fiscale voordelen om je eigen geld anders te besteden dan het financieren van een deel van de aankoopprijs. Je verlaagt weliswaar het te lenen hypotheekbedrag met als voordeel dat je misschien net daardoor dat duurdere huis kunt kopen, of een in een gunstiger renteregeling valt, of de netto maandlasten verlaagt. Belangrijkste nadeel is dat je misschien later geld tekort komt voor dagelijkse uitgaven en geld moet lenen. Het hangt dus van jouw persoonlijke situatie af wat verstandig is.

Beschik je over eigen geld (spaartegoed of beleggingen), dan zou je het eigen geld ook op de volgende manieren kunnen gebruiken:

Hoog-laag toepassing

Deze variant biedt een snellere vermogensopbouw. Een verhoogde premiebetaling in de beginfase zal tot een versnelde waarde-groei van de verzekering of beleggersrekening leiden. In de jaren hierop volstaan hierdoor lagere premiebetalingen of stortingen. De totale hypotheeklast wordt zo op eenvoudige wijze verlaagd. Op basis van het gestorte geld kun je ook een hogere hypotheek krijgen. Bij het maximale hypotheekbedrag dat je op basis van jouw inkomen zou kunnen krijgen, wordt deze storting namelijk opgeteld.

Extra premiestorten

Je kunt ook besluiten om extra stortingen te doen in de verzekering of beleggersrekening. Dat is een beter alternatief dan rechtstreeks aflossen op de geldlening. Ook over deze extra stortingen ontvang je de rendementsgarantie ter hoogte van jouw hypotheekrente (spaar- of spaarbeleggingshypotheek) of een bepaald beleggingsrendement (spaarbeleggings-, beleggings- of effectenhypotheek).

Premiedepot

Je kunt bij de start van je lening, een eenmalig bedrag storten in de vorm van een premiedepot. Over dit depot ontvang je een rentevergoeding. De premies voor jouw kapitaalverzekering worden tijdens de looptijd van het depot voldaan vanuit dit depot. In die periode betaal je dan alleen de rente over jouw hypotheek. Hierdoor heb je lagere lasten en bouw je versneld vermogen op. Op basis van het gestorte geld kun je ook een hogere hypotheek krijgen. Bij het maximale hypotheekbedrag dat je op basis van je inkomen zou kunnen krijgen wordt deze eenmalige storting namelijk opgeteld.

Beleggingsdepot

Het eigen geld kan je ook gebruiken om een storting in een beleggingsdepot te doen. Met het beleggingsdepot kunnen eventuele premies voor een verzekering worden betaald. Het is ook mogelijk om maandelijks geld uit het depot op te nemen, met als doel de lasten te verlagen. Geld opnemen uit het beleggingsdepot kan ook in de toekomst, bijvoorbeeld als je tijdelijk stopt of minder gaat werken of tijdens de studieperiode van eventuele kinderen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Veelgestelde vragen

Is het verstandig om bij het kopen van een huis eigen geld in te brengen?

Naast de directe kosten om de woning te kopen, heb je ook geld nodig voor de inrichting van en het verhuizen naar de nieuwe woning. Deze kosten kunnen al snel in de duizenden euro's lopen. De ervaring leert dat de kosten bij een bestaande woning ongeveer 6% van de waarde van de woning bedragen en bij nieuwbouwwoningen zelfs 11%. Het is dus verstandig om een deel van jouw eigen geld te reserveren voor deze uitgaven.

Lees meer...

Is oversluiten voor mij interessant?

Oversluiten kan grofweg in de volgende gevallen interessant zijn:

 1. De nieuwe hypotheek kent een lagere rente en/of betere overige voorwaarden dan de huidige hypotheek.
 2. Jouw inkomen of gezinssituatie is veranderd, en jouw huidige hypotheekopzet past hier niet meer bij. De huidige lage rente wordt dan zekergesteld voor de toekomst (lange rentevastperiode).

Wil jij weten of oversluiten voor jou verstandig is? Laat je dan door ons informeren. Als je je hypotheek oversluit zijn hier kosten aan verbonden, denk hierbij aan de kosten van je hypotheekadviseur, de notaris en de taxatie van het huis. Houd hier rekening mee. Daarnaast moet je vaak een boete betalen als je je hypotheek oversluit. Hoe hoog de boete is, is afhankelijk van de rente.

Waarom een samenlevingscontract?

Waarom is een samenlevingscontract verstandig?

Met een samenlevingscontract regel je bijvoorbeeld de kosten van de huishouding, zoals het onderhoud van de woning en de hypotheeklasten.

Maar met een contract wordt je nog niet elkaars erfgenaam. Want wanneer je overlijdt en er geen testament is gaan jouw bezittingen naar de wettelijke erfgenamen.
Dit zijn meestal de ouders, broers en zussen van de overledene.
Lastig wordt het dan met een woning met overwaarde. Het aandeel van je partner gaat dan naar de ouders van je partner. Je hebt dan niets te zeggen over je eigen huis. De oplossing is een verblijvingsbeding.

 Verblijvingsbeding

Alléén voor de gemeenschappelijke zaken (de woning en overwaarde) kunnen samenwoners
via een zogenoemd verblijvingsbeding regelen dat bij overlijden hun deel in deze gemeenschappelijke zaken naar de achterblijvende partner gaat. De langstlevende krijgt dan het eigen huis met de hypotheekschuld en ook de hele overwaarde.

Besparing successierechten met de Verzorgingsgedachte

Indien je de kosten van de huishouding verdeelt naar rato van het inkomen en deze verdeling vastlegt in het samenlevingscontract heet dat de verzorgingsgedachte.
Dit betekent dat als een van beiden geen inkomen meer heeft, de ander hem of haar moet verzorgen.

Waarom is dit van belang?

Regel is, wanneer je vijf jaar of langer samenwoont op hetzelfde adres is tariefgroep 1 voor de successierecht van toepassing in plaats van tariefgroep 3.
Het tarief is lager en je hebt een hogere vrijstelling gelijk aan gehuwden. Maar met een notarieel samenlevingscontract waaruit de verzorgingsgedachte blijkt gelden de genoemde voordelen al na een halfjaar samenwonen.
Bovendien geldt met een samenlevingscontract dat de termijn van samenleven al gaat
lopen wanneer je 18 jaar bent en niet pas vanaf 22 jaar.

Lijst met roerende zaken

Aan een samenlevingscontract kun je een lijst met roerende zaken hechten.
Je kunt dan aantonen welke zaken van wie zijn. Dit is natuurlijk handig wanneer je uit elkaar gaat maar ook wanneer je te maken krijgt met een curator
bij een faillissement. De curator kan dan zien welke zaken van jou zijn en niet van je failliete partner.

Wat zijn de voorwaarden voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

De totale lening mag niet hoger zijn dan EUR 320.000,-. Dit bedrag is inclusief bijkomende kosten voor bijvoorbeeld notaris, makelaar, overdrachtsbelasting en herstel van achterstallig onderhoud. De vaste bijtelling is 5%. Bij wijziging, vervanging of verhoging van de lening kan de bestaande hypotheekgarantie blijven bestaan.

Welke financieringskosten van mijn hypotheek zijn aftrekbaar?

Tabel: Overzicht éénmalige financieringskosten (aftrekbaar)

eénmalige financieringskosten

Soort woning

Taxatiekosten

Bestaande woning

Advieskosten hypotheek

Bestaand en nieuwbouw

Opstellen hypotheekakte door notaris

Bestaand en nieuwbouw

Aanvraag Nationale Hypotheek Garantie

Bestaand en nieuwbouw

Kosten voor eventueel verlengen hypotheekofferte

Bestaand en nieuwbouw

 

Overzicht éénmalige financieringskosten (aftrekbaar)

 • Taxatiekosten
 • Afsluitkosten
 • hypotheek
 • Opstellen hypotheekakte door notaris
 • Aanvraag Nationale Hypotheek
 • GarantieKosten voor eventueel verlengen hypotheekofferte

Taxatiekosten

Veel geldverstrekkers vragen een taxatie van jouw nieuwe woning, voordat je een hypotheek kunt afsluiten. Vaak is taxatie zelfs verplicht, bijvoorbeeld wanneer je een bestaande woning koopt of een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie wilt afsluiten. De tarieven van een taxatie zijn onderhandelbaar en bedragen maximaal 1,85 o/oo. De kosten worden berekend over de getaxeerde waarde van de woning (meestal de vrije verkoopwaarde).

Advieskosten hypotheek

Voor het afsluiten van een hypotheek betaal je de hypotheekadviseur voor het advies. Dit bedrag kan tot stand komen door een uurtarief of een vast tarief welke van tevoren is overeengekomen. De advieskosten zijn direct aftrekbaar als het advies leidt tot het sluiten van een hypotheek. Als er geen hypotheek wordt afgesloten zijn de advieskosten niet aftrekbaar.

Opstellen hypotheekakte door notaris

De gegevens van jouw hypotheek moeten worden ingeschreven in de openbare registers van het kadaster. Hiervoor maakt de notaris een hypotheekakte op. De kosten hiervan zijn onder andere afhankelijk van het hypotheekbedrag. De kosten voor inschrijving in het kadaster bedragen maximaal EUR 81,70.

Aanvraag Nationale Hypotheek Garantie

Met Nationale Hypotheek Garantie kun je een woning kopen van maximaal EUR 312.500,-. De hypotheek (koopsom plus bijkomende kosten) mag niet hoger zijn dan EUR 350.000. Nationale Hypotheek Garantie kun je aanvragen bij de geldverstrekker. Als je de lening afsluit, betaal je een éénmalige premie van 0,55% van het te lenen bedrag. Met Nationale Hypotheek Garantie krijg je bij geldverstrekkers korting op de hypotheekrente van maximaal 0,6%.

Kosten voor eventueel verlengen hypotheekofferte

De meest voorkomende geldigheidsduur van een hypotheekofferte is drie maanden. De meeste geldverstrekkers geven je daarna de mogelijkheid om de geldigheid van de offerte te verlengen. De kosten voor het verlengen van een hypotheekofferte bedragen doorgaans 0,25% van het hypotheekbedrag per maand.

Welke formulieren kan ik downloaden?

Nieuwsbrief

Ja! ik meld me aan
 1. Voornaam(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer